UTARATIBU WA KUOMBA VIBALI VYA KUSAFIRISHA CHAKULA NJE YA NCHI

Mwombaji lazima awe na TIN No. Uwe na Leseni ya Biashara ya Mazao ya Kilimo kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Andika Barua kwa Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi, S.L.P. 2182 Dodoma. Barua…

Read more

Hotuba ya Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi Mh, Eng. Dkt Charles John Tizeba (Mb)

Hotuba ya waziri wa Kilimo Mifugo na Uvuvi mheshimiwa, Eng. dkt. Charles John Tizeba (Mb.) kuhusu makadirio ya bajeti ya mwaka 2017/2018.

Read more

Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017

Hali ya chakula mwaka 2016/2017 ni ya kuridhisha kutokana na mavuno yaliyopatikana msimu wa kilimo wa 2015/2016. Tathmini ya awali (Preliminary Forecast) ya uzalishaji wa mazao ya chakula iliyofanyika…

Read more

Farm Machinery Catalogue Form

Farm Machinery Catalogue Form - The purpose of the checklist is to provide a guide on the information that should be collected from manufacturers, importers/dealers, sellers and service providers of mechanization…

Read more