Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017

Hali ya chakula mwaka 2016/2017 ni ya kuridhisha kutokana na mavuno yaliyopatikana msimu wa kilimo wa 2015/2016. Tathmini ya awali (Preliminary Forecast) ya uzalishaji wa mazao ya chakula iliyofanyika…

Read more

Farm Machinery Catalogue Form

Farm Machinery Catalogue Form - The purpose of the checklist is to provide a guide on the information that should be collected from manufacturers, importers/dealers, sellers and service providers of mechanization…

Read more

Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania

National Biological Control Programme (NBCP) is a unit under Plant Health Services in the Directorate of Crop Development in the Ministry of Agriculture Food Security and Cooperatives.

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba Madelu (MB.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya  Kilimo Mifugo na Uvuvi  Kwa Mwaka 2016/2017

Read more

Tanga-Pwani Coastal Belt Livelihood Zone April, 2016

Tanga-Pwani Coastal Belt Livelihood Zone April, 2016

Read more

Dodoma Lowland Cereals, Oilseeds & Grapes Livelihood Zone April, 2016

Dodoma Lowland Cereals, Oilseeds & Grapes Livelihood Zone April, 2016

Read more

Morogoro Highland Maize & Vegetable Livelihood Zone April, 2016

Morogoro Highland Maize & Vegetable Livelihood Zone April, 2016

Read more

Manyara-Singida Maize, Sorghum, Beans & Sunflower Livelihood Zone April, 2016

Manyara-Singida Maize, Sorghum, Beans & Sunflower Livelihood Zone April, 2016

Read more