Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017

Hali ya chakula mwaka 2016/2017 ni ya kuridhisha kutokana na mavuno yaliyopatikana msimu wa kilimo wa 2015/2016. Tathmini ya awali (Preliminary Forecast) ya uzalishaji wa mazao ya chakula iliyofanyika…

Read more

Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania

National Biological Control Programme (NBCP) is a unit under Plant Health Services in the Directorate of Crop Development in the Ministry of Agriculture Food Security and Cooperatives.

Read more

Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the “El -Niño” effects in Tanzania

Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the "El -Niño" effects in Tanzania 

Read more