National strategy for youth involvement in agriculture 2016-2021

In Tanzania, the youths provide an opportunity for increased economic development through their involvement in agriculture, which is the main activity in rural areas. The Tanzanian population and housing…

Read more

Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017

Hali ya chakula mwaka 2016/2017 ni ya kuridhisha kutokana na mavuno yaliyopatikana msimu wa kilimo wa 2015/2016. Tathmini ya awali (Preliminary Forecast) ya uzalishaji wa mazao ya chakula iliyofanyika…

Read more

Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania

National Biological Control Programme (NBCP) is a unit under Plant Health Services in the Directorate of Crop Development in the Ministry of Agriculture Food Security and Cooperatives.

Read more

Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the “El -Niño” effects in Tanzania

Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the "El -Niño" effects in Tanzania 

Read more

Ukadiriaji Mazao Ya Chakula Kwa Ajili Ya Hifadhi Katika Ngazi Ya Kaya

Ukadiriaji Mazao Ya Chakula Kwa Ajili Ya Hifadhi Katika Ngazi Ya Kaya (Mwongozo Kwa Mkulima)

Read more

Taarifa kwa Umma Kuhusu Bei za Vyakula Mikoani

Taarifa kwa Umma  Kuhusu Bei za Vyakula Mikoani

Read more

Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Mbegu za Mafuta Baada ya Kuvuna

Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji Na Hifadhi ya Mazao ya Mbegu za Mafuta Baada ya Kuvuna - Kitabu Namba 5

Read more