Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017

Hali ya chakula mwaka 2016/2017 ni ya kuridhisha kutokana na mavuno yaliyopatikana msimu wa kilimo wa 2015/2016. Tathmini ya awali (Preliminary Forecast) ya uzalishaji wa mazao ya chakula iliyofanyika…

Read more

Annual Report for Financial Year 2014/15

Annual Report for Financial Year 2014/15

Read more

Annual Report for Financial Year 2013/14

Annual Report for Financial Year 2013/14

Read more

MAFAP Country Report 2005 - 2011

Review of Food and Agricultural Policies in the United Republic of Tanzania - Country Report 2005 - 2011

Read more

Monitoring African Food and Agricultural Policies Country Profile

Monitoring African Food and Agricultural Policies Country Profile

Read more

FSNA Final Report Nov 2012

Comprehensive Food Security and Nutrition Assessment Report Nov. 2012

Read more

MAFC Annual report 2012-13

MINISTRY OF AGRICULTURE FOOD SECURITY AND COOPERATIVES ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2012/13

Read more

Food Security and Nutrition Assessment Report April 2012

Food Security and Nutrition Assessment Report April 2012. Comprehensive Food Security and Nutrition Assessment Report of the April, 2012 Main (Masika) Season 

Read more

Crops Sector National Report - 2008

NATIONAL SAMPLE CENSUS OF AGRICULTURE SMALL HOLDER AGRICULTIRE Volume II: CROP SECTOR – NATIONAL REPORT 

Read more