Resources

Date Title Preview Stats
05 Oct, 2018 TAARIFA YA MWONGOZO WA UZALISHAJI MAZAO NCHINI 20.09.18 Preview 41
04 Oct, 2018 Muongozo wa matumizi na matunzo ya power tiller Preview 34
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA USIMAMIZI NA UTUMIAJI WA MASHINE NA ZANA Preview 34
04 Oct, 2018 Muongozo wa mtumiaji wa Trekta Preview 38
04 Oct, 2018 Muongozo wa mashine ya kisasa ya kukoboa mpunga Preview 34
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA MASHINE YA KUPANDIKIZA MICHE YA MPUNGA Preview 35
04 Oct, 2018 MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA MUONGOZO WA MATUMIZI YA MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA Preview 35
02 Oct, 2018 Mbolea ni nini? Preview 41
02 Oct, 2018 MBEGU NI NINI? Preview 28
02 Oct, 2018 SIFA NA CHANGAMOTO ZA MBOLEA ASILI Preview 36
02 Oct, 2018 KIBALI CHA KUSAFIRISHA AU KUAGIZA MAZAO NJE YA NCHI Preview 29
24 Jul, 2018 HOTUBA YA BAJETI 2018/19 Preview 53
24 Jul, 2018 TANGAZO LA APPLICATION FOR ADMISSION INTO DIPLOMA AND CERTIFICATE 2018-19 Preview 69
09 Jun, 2018 HOTUBA YA MHESHIMIWA WAZIRI WA KILIMO MHE. ENG. Dkt. CHARLES J. TIZEBA (MB) KWA RAIS WA JAMHURI YA M Preview 68
05 Jun, 2018 PROGRAMU YA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO AWAMU YA PILI (ASDP II) Novemba, 2017 “ Preview 78
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) “ Preview 79
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) Preview 79
04 Nov, 2017 PYRETHRUM RULES Preview 121
24 Aug, 2017 INDICATIVE FERTILIZER PRICES BY ZONE, REGION AND STOCK POINT BY MEANS OF TRANSPORT Preview 146
16 Aug, 2017 CSA Swahili Brief Preview 138
16 Aug, 2017 CSA English Brief Preview 138
11 Aug, 2017 Usindikaji wa Mafuta Mwali ya Nazi Preview 142
11 Aug, 2017 MWONGOZO UZALISHAJI MAZAO Preview 163
11 Aug, 2017 UANZISHAJI WA KITALU NA UBEBESHAJI WA MIEMBE Preview 148
11 Aug, 2017 MATUMIZI BORA YA MBOLEA YA MINJINGU KWENYE KILIMO CHA MBOGA Preview 149
11 Aug, 2017 Elimu ya lishe Preview 141
03 Aug, 2017 National strategy for youth involvement in agriculture 2016-2021 Preview 141
22 May, 2017 Utaratibu wa kuomba vibali vya kusafirisha chakula nje ya nchi Preview 183
21 May, 2017 Hotuba ya bajeti Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi 2017/2018 Preview 215
20 Mar, 2017 Tanzania National Food Security Bulletin_February-2017 Preview 219
17 Mar, 2017 Plant Breeders’  Rights Applications Form and Fees Preview 235
17 Mar, 2017 Plant Breeders’ Rights Act 2012 Preview 195
16 Mar, 2017 GN.49. The Fertilizer ( Bulk Procurement) Regulations,2017 Preview 205
09 Mar, 2017 Taarifa ya Mwelekeo wa Mvua za Masika, Machi – Mei 2017 Preview 180
12 Jan, 2017 Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017 Preview 260
31 Dec, 2016 Food Security Bulletin Volume 10 - 2016 Preview 185
08 Dec, 2016 Farm Machinery Catalogue Form Preview 201
10 Nov, 2016 Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania Preview 217
30 Jun, 2016 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17 Preview 201
01 May, 2016 Tanga-Pwani Coastal Belt Livelihood Zone April, 2016 Preview 173
30 Apr, 2016 Dodoma Lowland Cereals, Oilseeds & Grapes Livelihood Zone April, 2016 Preview 158
30 Apr, 2016 Morogoro Highland Maize & Vegetable Livelihood Zone April, 2016 Preview 161
30 Apr, 2016 Manyara-Singida Maize, Sorghum, Beans & Sunflower Livelihood Zone April, 2016 Preview 162
30 Apr, 2016 Mbulu-Karatu Midlands Maize, Beans & Livestock Livelihood Zone April, 2016 Preview 148
30 Apr, 2016 Babati-Mbulu Cattle, Maize, Beans & Onions Livelihood Zone April, 2016 Preview 164
30 Apr, 2016 West Simanjiro-Monduli Agro-Pastoral Livelihood Zone April, 2016 Preview 161
11 Mar, 2016 Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the “El -Niño” effects in Tanzania Preview 193
29 Feb, 2016 Kilombero-Mvomero Paddy, Maize & Sugarcane Livelihood Zone February, 2016 Preview 149
29 Feb, 2016 Chalinze-Ngerengere Maize, Sesame & Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 165
29 Feb, 2016 Western Usambara-Pare Highlands Livelihood Zone February, 2016 Preview 145
29 Feb, 2016 Tanga Maize and Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 140
29 Feb, 2016 Southern Maasai Agro-Pastoral Livelihood Zone February, 2016 Preview 149
31 Dec, 2015 Singida-Dodoma Bulrush Millet, Sorghum, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 162
31 Dec, 2015 Manyoni Maize, Green Gram, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 155
31 Dec, 2015 Iramba Midland Maize, Sorghum and Sunflower Livelihood Zone December 2015 Preview 151
31 Dec, 2015 Kiteto-Kongwa-Mpwapwa-Mvomero Maize, Sorghum and Pigeon Pea Livelihood Zone December 2015 Preview 162
25 Dec, 2015 Bahi-Kintinku Lowland Paddy, Sorghum, Maize & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 149
20 Nov, 2015 Tanzania Climate Smart Agriculture Program 2015 - 2025
Preview 176
16 Oct, 2015 Ukadiriaji Mazao Ya Chakula Kwa Ajili Ya Hifadhi Katika Ngazi Ya Kaya Preview 178
10 Sep, 2015 Taarifa kwa Umma Kuhusu Bei za Vyakula Mikoani Preview 170
30 Jun, 2015 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/16 Preview 180
19 Jun, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Mbegu za Mafuta Baada ya Kuvuna Preview 163
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Nafaka Baada ya Kuvuna Preview 173
29 May, 2015 Teknolojia za Hifadhi Usindikaji, na Matumizi ya Mazao ya Mikunde Baada ya Kuvuna Preview 160
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Matumizi ya Matunda na Mboga Baada ya Kuvuna Preview 170
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Hifadhi na Usindikaji wa Mazao ya Mizizi Baada ya Kuvuna Preview 165
31 Mar, 2015 Matombo-Mkuyuni Cassava, Fruit Tree & Sesame Livelihood Zone March 2015 Preview 149
31 Mar, 2015 Kilombero-Ulanga-Lusewa Paddy, Maize, and Cassava Livelihood Zone March 2015 Preview 152
28 Mar, 2015 Bagamoyo Maize & Sesame Midland Livelihood Zone March 2015 Preview 143
27 Mar, 2015 Tanga Maize and Orange Midlands Livelihood Zone March 2015 Preview 134