Resources

Date Title Preview Stats
21 May, 2019 NATIONAL FOOD SECURITY BULLETIN FOR APRIL 20-05-2019 Preview 0
20 May, 2019 HOTUBA YA WAZIRI WA KILIMO, MHESHIMIWA JAPHET NGAILONGA HASUNGA (MB), KWA MWAKA 2019/2020 Preview 2
11 Apr, 2019 NATIONAL FOOD SECURITY BULLETIN MARCH, 2019 Preview 10
18 Mar, 2019 National Food Security Bulletin for February 2019 Preview 22
14 Mar, 2019 National food security bulletin for January 2019 Preview 21
14 Mar, 2019 National food security bulletin for December 2018 Preview 18
14 Mar, 2019 TAARIFA ZA UZALISHAJI WA CHAKULA KWA KIPINDI CHA MWAKA 2018/2019 Preview 19
05 Oct, 2018 TAARIFA YA MWONGOZO WA UZALISHAJI MAZAO NCHINI 20.09.18 Preview 77
04 Oct, 2018 Muongozo wa matumizi na matunzo ya power tiller Preview 71
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA USIMAMIZI NA UTUMIAJI WA MASHINE NA ZANA Preview 68
04 Oct, 2018 Muongozo wa mtumiaji wa Trekta Preview 71
04 Oct, 2018 Muongozo wa mashine ya kisasa ya kukoboa mpunga Preview 67
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA MASHINE YA KUPANDIKIZA MICHE YA MPUNGA Preview 66
04 Oct, 2018 MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA MUONGOZO WA MATUMIZI YA MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA Preview 68
02 Oct, 2018 Mbolea ni nini? Preview 74
02 Oct, 2018 MBEGU NI NINI? Preview 54
02 Oct, 2018 SIFA NA CHANGAMOTO ZA MBOLEA ASILI Preview 66
02 Oct, 2018 KIBALI CHA KUSAFIRISHA AU KUAGIZA MAZAO NJE YA NCHI Preview 57
16 Aug, 2018 Agriculture Sector Development Programme II (ASDP II) Preview 16
24 Jul, 2018 HOTUBA YA BAJETI 2018/19 Preview 82
24 Jul, 2018 TANGAZO LA APPLICATION FOR ADMISSION INTO DIPLOMA AND CERTIFICATE 2018-19 Preview 100
09 Jun, 2018 HOTUBA YA MHESHIMIWA WAZIRI WA KILIMO MHE. ENG. Dkt. CHARLES J. TIZEBA (MB) KWA RAIS WA JAMHURI YA M Preview 100
05 Jun, 2018 PROGRAMU YA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO AWAMU YA PILI (ASDP II) Novemba, 2017 “ Preview 108
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) “ Preview 112
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) Preview 113
04 Nov, 2017 PYRETHRUM RULES Preview 149
18 Oct, 2017 Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili (ASDP II) Preview 15
24 Aug, 2017 INDICATIVE FERTILIZER PRICES BY ZONE, REGION AND STOCK POINT BY MEANS OF TRANSPORT Preview 176
16 Aug, 2017 CSA Swahili Brief Preview 167
16 Aug, 2017 CSA English Brief Preview 164
11 Aug, 2017 Usindikaji wa Mafuta Mwali ya Nazi Preview 173
11 Aug, 2017 MWONGOZO UZALISHAJI MAZAO Preview 195
11 Aug, 2017 UANZISHAJI WA KITALU NA UBEBESHAJI WA MIEMBE Preview 181
11 Aug, 2017 MATUMIZI BORA YA MBOLEA YA MINJINGU KWENYE KILIMO CHA MBOGA Preview 180
11 Aug, 2017 Elimu ya lishe Preview 174
03 Aug, 2017 National strategy for youth involvement in agriculture 2016-2021 Preview 178
22 May, 2017 Utaratibu wa kuomba vibali vya kusafirisha chakula nje ya nchi Preview 213
21 May, 2017 Hotuba ya bajeti Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi 2017/2018 Preview 251
20 Mar, 2017 Tanzania National Food Security Bulletin_February-2017 Preview 253
17 Mar, 2017 Plant Breeders’  Rights Applications Form and Fees Preview 268
17 Mar, 2017 Plant Breeders’ Rights Act 2012 Preview 227
16 Mar, 2017 GN.49. The Fertilizer ( Bulk Procurement) Regulations,2017 Preview 237
09 Mar, 2017 Taarifa ya Mwelekeo wa Mvua za Masika, Machi – Mei 2017 Preview 210
12 Jan, 2017 Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017 Preview 293
31 Dec, 2016 Food Security Bulletin Volume 10 - 2016 Preview 213
08 Dec, 2016 Farm Machinery Catalogue Form Preview 230
10 Nov, 2016 Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania Preview 250
30 Jun, 2016 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17 Preview 233
01 May, 2016 Tanga-Pwani Coastal Belt Livelihood Zone April, 2016 Preview 205
30 Apr, 2016 Dodoma Lowland Cereals, Oilseeds & Grapes Livelihood Zone April, 2016 Preview 188
30 Apr, 2016 Morogoro Highland Maize & Vegetable Livelihood Zone April, 2016 Preview 190
30 Apr, 2016 Manyara-Singida Maize, Sorghum, Beans & Sunflower Livelihood Zone April, 2016 Preview 189
30 Apr, 2016 Mbulu-Karatu Midlands Maize, Beans & Livestock Livelihood Zone April, 2016 Preview 177
30 Apr, 2016 Babati-Mbulu Cattle, Maize, Beans & Onions Livelihood Zone April, 2016 Preview 193
30 Apr, 2016 West Simanjiro-Monduli Agro-Pastoral Livelihood Zone April, 2016 Preview 186
11 Mar, 2016 Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the “El -Niño” effects in Tanzania Preview 223
29 Feb, 2016 Kilombero-Mvomero Paddy, Maize & Sugarcane Livelihood Zone February, 2016 Preview 176
29 Feb, 2016 Chalinze-Ngerengere Maize, Sesame & Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 193
29 Feb, 2016 Western Usambara-Pare Highlands Livelihood Zone February, 2016 Preview 174
29 Feb, 2016 Tanga Maize and Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 168
29 Feb, 2016 Southern Maasai Agro-Pastoral Livelihood Zone February, 2016 Preview 177
31 Dec, 2015 Singida-Dodoma Bulrush Millet, Sorghum, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 190
31 Dec, 2015 Manyoni Maize, Green Gram, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 182
31 Dec, 2015 Iramba Midland Maize, Sorghum and Sunflower Livelihood Zone December 2015 Preview 179
31 Dec, 2015 Kiteto-Kongwa-Mpwapwa-Mvomero Maize, Sorghum and Pigeon Pea Livelihood Zone December 2015 Preview 189
25 Dec, 2015 Bahi-Kintinku Lowland Paddy, Sorghum, Maize & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 176
20 Nov, 2015 Tanzania Climate Smart Agriculture Program 2015 - 2025
Preview 206
16 Oct, 2015 Ukadiriaji Mazao Ya Chakula Kwa Ajili Ya Hifadhi Katika Ngazi Ya Kaya Preview 208
10 Sep, 2015 Taarifa kwa Umma Kuhusu Bei za Vyakula Mikoani Preview 198
30 Jun, 2015 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/16 Preview 206