Resources

Date Title Preview Stats
18 Mar, 2019 National Food Security Bulletin for February 2019 Preview 8
14 Mar, 2019 National food security bulletin for January 2019 Preview 6
14 Mar, 2019 National food security bulletin for December 2018 Preview 5
14 Mar, 2019 TAARIFA ZA UZALISHAJI WA CHAKULA KWA KIPINDI CHA MWAKA 2018/2019 Preview 5
05 Oct, 2018 TAARIFA YA MWONGOZO WA UZALISHAJI MAZAO NCHINI 20.09.18 Preview 62
04 Oct, 2018 Muongozo wa matumizi na matunzo ya power tiller Preview 57
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA USIMAMIZI NA UTUMIAJI WA MASHINE NA ZANA Preview 55
04 Oct, 2018 Muongozo wa mtumiaji wa Trekta Preview 58
04 Oct, 2018 Muongozo wa mashine ya kisasa ya kukoboa mpunga Preview 55
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA MASHINE YA KUPANDIKIZA MICHE YA MPUNGA Preview 54
04 Oct, 2018 MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA MUONGOZO WA MATUMIZI YA MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA Preview 55
02 Oct, 2018 Mbolea ni nini? Preview 62
02 Oct, 2018 MBEGU NI NINI? Preview 41
02 Oct, 2018 SIFA NA CHANGAMOTO ZA MBOLEA ASILI Preview 54
02 Oct, 2018 KIBALI CHA KUSAFIRISHA AU KUAGIZA MAZAO NJE YA NCHI Preview 45
16 Aug, 2018 Agriculture Sector Development Programme II (ASDP II) Preview 2
24 Jul, 2018 HOTUBA YA BAJETI 2018/19 Preview 70
24 Jul, 2018 TANGAZO LA APPLICATION FOR ADMISSION INTO DIPLOMA AND CERTIFICATE 2018-19 Preview 87
09 Jun, 2018 HOTUBA YA MHESHIMIWA WAZIRI WA KILIMO MHE. ENG. Dkt. CHARLES J. TIZEBA (MB) KWA RAIS WA JAMHURI YA M Preview 86
05 Jun, 2018 PROGRAMU YA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO AWAMU YA PILI (ASDP II) Novemba, 2017 “ Preview 95
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) “ Preview 99
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) Preview 100
04 Nov, 2017 PYRETHRUM RULES Preview 138
18 Oct, 2017 Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili (ASDP II) Preview 1
24 Aug, 2017 INDICATIVE FERTILIZER PRICES BY ZONE, REGION AND STOCK POINT BY MEANS OF TRANSPORT Preview 164
16 Aug, 2017 CSA Swahili Brief Preview 156
16 Aug, 2017 CSA English Brief Preview 153
11 Aug, 2017 Usindikaji wa Mafuta Mwali ya Nazi Preview 161
11 Aug, 2017 MWONGOZO UZALISHAJI MAZAO Preview 183
11 Aug, 2017 UANZISHAJI WA KITALU NA UBEBESHAJI WA MIEMBE Preview 167
11 Aug, 2017 MATUMIZI BORA YA MBOLEA YA MINJINGU KWENYE KILIMO CHA MBOGA Preview 167
11 Aug, 2017 Elimu ya lishe Preview 161
03 Aug, 2017 National strategy for youth involvement in agriculture 2016-2021 Preview 161
22 May, 2017 Utaratibu wa kuomba vibali vya kusafirisha chakula nje ya nchi Preview 200
21 May, 2017 Hotuba ya bajeti Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi 2017/2018 Preview 236
20 Mar, 2017 Tanzania National Food Security Bulletin_February-2017 Preview 238
17 Mar, 2017 Plant Breeders’  Rights Applications Form and Fees Preview 252
17 Mar, 2017 Plant Breeders’ Rights Act 2012 Preview 213
16 Mar, 2017 GN.49. The Fertilizer ( Bulk Procurement) Regulations,2017 Preview 222
09 Mar, 2017 Taarifa ya Mwelekeo wa Mvua za Masika, Machi – Mei 2017 Preview 198
12 Jan, 2017 Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017 Preview 278
31 Dec, 2016 Food Security Bulletin Volume 10 - 2016 Preview 202
08 Dec, 2016 Farm Machinery Catalogue Form Preview 217
10 Nov, 2016 Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania Preview 236
30 Jun, 2016 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17 Preview 220
01 May, 2016 Tanga-Pwani Coastal Belt Livelihood Zone April, 2016 Preview 191
30 Apr, 2016 Dodoma Lowland Cereals, Oilseeds & Grapes Livelihood Zone April, 2016 Preview 176
30 Apr, 2016 Morogoro Highland Maize & Vegetable Livelihood Zone April, 2016 Preview 179
30 Apr, 2016 Manyara-Singida Maize, Sorghum, Beans & Sunflower Livelihood Zone April, 2016 Preview 177
30 Apr, 2016 Mbulu-Karatu Midlands Maize, Beans & Livestock Livelihood Zone April, 2016 Preview 164
30 Apr, 2016 Babati-Mbulu Cattle, Maize, Beans & Onions Livelihood Zone April, 2016 Preview 181
30 Apr, 2016 West Simanjiro-Monduli Agro-Pastoral Livelihood Zone April, 2016 Preview 176
11 Mar, 2016 Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the “El -Niño” effects in Tanzania Preview 210
29 Feb, 2016 Kilombero-Mvomero Paddy, Maize & Sugarcane Livelihood Zone February, 2016 Preview 166
29 Feb, 2016 Chalinze-Ngerengere Maize, Sesame & Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 182
29 Feb, 2016 Western Usambara-Pare Highlands Livelihood Zone February, 2016 Preview 161
29 Feb, 2016 Tanga Maize and Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 156
29 Feb, 2016 Southern Maasai Agro-Pastoral Livelihood Zone February, 2016 Preview 164
31 Dec, 2015 Singida-Dodoma Bulrush Millet, Sorghum, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 178
31 Dec, 2015 Manyoni Maize, Green Gram, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 170
31 Dec, 2015 Iramba Midland Maize, Sorghum and Sunflower Livelihood Zone December 2015 Preview 169
31 Dec, 2015 Kiteto-Kongwa-Mpwapwa-Mvomero Maize, Sorghum and Pigeon Pea Livelihood Zone December 2015 Preview 176
25 Dec, 2015 Bahi-Kintinku Lowland Paddy, Sorghum, Maize & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 165
20 Nov, 2015 Tanzania Climate Smart Agriculture Program 2015 - 2025
Preview 195
16 Oct, 2015 Ukadiriaji Mazao Ya Chakula Kwa Ajili Ya Hifadhi Katika Ngazi Ya Kaya Preview 195
10 Sep, 2015 Taarifa kwa Umma Kuhusu Bei za Vyakula Mikoani Preview 187
30 Jun, 2015 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/16 Preview 196
19 Jun, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Mbegu za Mafuta Baada ya Kuvuna Preview 178
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Nafaka Baada ya Kuvuna Preview 185
29 May, 2015 Teknolojia za Hifadhi Usindikaji, na Matumizi ya Mazao ya Mikunde Baada ya Kuvuna Preview 176