National strategy for youth involvement in agriculture 2016-2021

In Tanzania, the youths provide an opportunity for increased economic development through their involvement in agriculture, which is the main activity in rural areas. The Tanzanian population and housing…

Soma zaidi

Utaratibu wa kuomba vibali vya kusafirisha chakula nje ya nchi

Mwombaji lazima awe na TIN No. Uwe na Leseni ya Biashara ya Mazao ya Kilimo kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Andika Barua kwa Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi, S.L.P. 2182 Dodoma. Barua…

Soma zaidi

Hotuba ya bajeti Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi 2017/2018

Hotuba ya waziri wa Kilimo Mifugo na Uvuvi mheshimiwa, Eng. dkt. Charles John Tizeba (Mb.) kuhusu makadirio ya bajeti ya mwaka 2017/2018.

Soma zaidi