Agriculture Sector Development Programme II (ASDP II)

The government of Tanzania has finalized the formulation of Agriculture Sector Development Programme II (ASDP II). This is a ten-years programme that will be implemented in two (2) phases each divided…

Soma zaidi

HOTUBA YA MHESHIMIWA WAZIRI WA KILIMO MHE. ENG. Dkt. CHARLES J. TIZEBA (MB) KWA RAIS WA JAMHURI YA M

HOTUBA YA MHESHIMIWA WAZIRI WA KILIMO MHE. ENG. Dkt. CHARLES J. TIZEBA (MB) KWA RAIS WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA MHE. DKT JOHN POMBE MAGUFULI WAKATI WA UZINDUZI WA AWAMU YA PILI YA PROGRAMU YA KUENDELEZA…

Soma zaidi

Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili (ASDP II)

Sekta ya kilimo ina mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Asilimia 90 ya ardhi ya Tanzania hulimwa na wakulima wadogo. Sekta inatoa ajira kwa asilimia 65.5 na huchangia asilimia 29.1 ya pato…

Soma zaidi

MAFAP Country Report 2005 - 2011

Review of Food and Agricultural Policies in the United Republic of Tanzania - Country Report 2005 - 2011

Soma zaidi

Making the United Republic of Tanzania’s Coffee Sector More Competitive

Making the United Republic of Tanzania’s Coffee Sector More Competitive.

Soma zaidi

Improving Ginning Technologies and Reviewing Taxes to Benefit Cotton Farmers in Tanzania

Improving ginning technologies and reviewing taxes to benefit cotton farmers in the United Republic of Tanzania.

Soma zaidi

Improving Wheat Trade Policy Administration to Benefit both Consumers and Producers in Tanzania

Improving wheat trade policy administration to benefit both consumers and producers in the United Republic of Tanzania

Soma zaidi

Monitoring African Food and Agricultural Policies Country Profile

Monitoring African Food and Agricultural Policies Country Profile

Soma zaidi

Improving Sugar Cane Processing to increase Prices for farmers while Lowering Prices for Consumers

Improving sugar cane processing to increase prices for farmers while lowering prices for consumers.

Soma zaidi