Nyaraka

Date Title Preview Stats
09 Jun, 2018 HOTUBA YA MHESHIMIWA WAZIRI WA KILIMO MHE. ENG. Dkt. CHARLES J. TIZEBA (MB) KWA RAIS WA JAMHURI YA M Preview 14
05 Jun, 2018 PROGRAMU YA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO AWAMU YA PILI (ASDP II) Novemba, 2017 “ Preview 21
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) “ Preview 20
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) Preview 23
04 Nov, 2017 PYRETHRUM RULES Preview 74
24 Aug, 2017 INDICATIVE FERTILIZER PRICES BY ZONE, REGION AND STOCK POINT BY MEANS OF TRANSPORT Preview 98
16 Aug, 2017 CSA Swahili Brief Preview 96
16 Aug, 2017 CSA English Brief Preview 98
11 Aug, 2017 Usindikaji wa Mafuta Mwali ya Nazi Preview 102
11 Aug, 2017 MWONGOZO UZALISHAJI MAZAO Preview 109
11 Aug, 2017 UANZISHAJI WA KITALU NA UBEBESHAJI WA MIEMBE Preview 100
11 Aug, 2017 MATUMIZI BORA YA MBOLEA YA MINJINGU KWENYE KILIMO CHA MBOGA Preview 100
11 Aug, 2017 Elimu ya lishe Preview 94
03 Aug, 2017 National strategy for youth involvement in agriculture 2016-2021 Preview 99
22 May, 2017 Utaratibu wa kuomba vibali vya kusafirisha chakula nje ya nchi Preview 141
21 May, 2017 Hotuba ya bajeti Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi 2017/2018 Preview 155
20 Mar, 2017 Tanzania National Food Security Bulletin_February-2017 Preview 170
17 Mar, 2017 Plant Breeders’  Rights Applications Form and Fees
Preview 179
17 Mar, 2017 Plant Breeders’ Rights Act 2012
Preview 149
16 Mar, 2017 GN.49. The Fertilizer ( Bulk Procurement) Regulations,2017
Preview 157
09 Mar, 2017 Taarifa ya Mwelekeo wa Mvua za Masika, Machi – Mei 2017 Preview 138
12 Jan, 2017 Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017 Preview 202
31 Dec, 2016 Food Security Bulletin Volume 10 - 2016 Preview 143
08 Dec, 2016 Farm Machinery Catalogue Form Preview 156
10 Nov, 2016 Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania Preview 165
30 Jun, 2016 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17 Preview 154
01 May, 2016 Tanga-Pwani Coastal Belt Livelihood Zone April, 2016 Preview 128
30 Apr, 2016 Dodoma Lowland Cereals, Oilseeds & Grapes Livelihood Zone April, 2016 Preview 117
30 Apr, 2016 Morogoro Highland Maize & Vegetable Livelihood Zone April, 2016 Preview 126
30 Apr, 2016 Manyara-Singida Maize, Sorghum, Beans & Sunflower Livelihood Zone April, 2016 Preview 130
30 Apr, 2016 Mbulu-Karatu Midlands Maize, Beans & Livestock Livelihood Zone April, 2016 Preview 116
30 Apr, 2016 Babati-Mbulu Cattle, Maize, Beans & Onions Livelihood Zone April, 2016 Preview 127
30 Apr, 2016 West Simanjiro-Monduli Agro-Pastoral Livelihood Zone April, 2016 Preview 127
11 Mar, 2016 Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the “El -Niño” effects in Tanzania Preview 145
29 Feb, 2016 Kilombero-Mvomero Paddy, Maize & Sugarcane Livelihood Zone February, 2016 Preview 117
29 Feb, 2016 Chalinze-Ngerengere Maize, Sesame & Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 129
29 Feb, 2016 Western Usambara-Pare Highlands Livelihood Zone February, 2016 Preview 113
29 Feb, 2016 Tanga Maize and Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 112
29 Feb, 2016 Southern Maasai Agro-Pastoral Livelihood Zone February, 2016 Preview 112
31 Dec, 2015 Singida-Dodoma Bulrush Millet, Sorghum, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 126
31 Dec, 2015 Manyoni Maize, Green Gram, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 115
31 Dec, 2015 Iramba Midland Maize, Sorghum and Sunflower Livelihood Zone December 2015 Preview 115
31 Dec, 2015 Kiteto-Kongwa-Mpwapwa-Mvomero Maize, Sorghum and Pigeon Pea Livelihood Zone December 2015 Preview 126
25 Dec, 2015 Bahi-Kintinku Lowland Paddy, Sorghum, Maize & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 110
20 Nov, 2015 Tanzania Climate Smart Agriculture Program 2015 - 2025
Preview 137
16 Oct, 2015 Ukadiriaji Mazao Ya Chakula Kwa Ajili Ya Hifadhi Katika Ngazi Ya Kaya Preview 133
10 Sep, 2015 Taarifa kwa Umma Kuhusu Bei za Vyakula Mikoani Preview 133
30 Jun, 2015 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/16 Preview 141
19 Jun, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Mbegu za Mafuta Baada ya Kuvuna Preview 125
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Nafaka Baada ya Kuvuna Preview 134
29 May, 2015 Teknolojia za Hifadhi Usindikaji, na Matumizi ya Mazao ya Mikunde Baada ya Kuvuna Preview 122
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Matumizi ya Matunda na Mboga Baada ya Kuvuna Preview 130
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Hifadhi na Usindikaji wa Mazao ya Mizizi Baada ya Kuvuna Preview 128
31 Mar, 2015 Matombo-Mkuyuni Cassava, Fruit Tree & Sesame Livelihood Zone March 2015 Preview 115
31 Mar, 2015 Kilombero-Ulanga-Lusewa Paddy, Maize, and Cassava Livelihood Zone March 2015 Preview 116
28 Mar, 2015 Bagamoyo Maize & Sesame Midland Livelihood Zone March 2015 Preview 106
27 Mar, 2015 Tanga Maize and Orange Midlands Livelihood Zone March 2015 Preview 105
05 Feb, 2015 List of Agricultural Training Institutes 2015 - 2016 Preview 160
05 Feb, 2015 Application Form for Admission 2015 - 2016 Preview 177
05 Feb, 2015 Application for Admission into Diploma and Certificate 2015 - 2016 Preview 194
31 Jan, 2015 Mbinu za IPM kwenye kilimo cha Kabichi Preview 145
31 Jan, 2015 Mbinu za IPM kwenye kilimo cha Kahawa Preview 145
31 Jan, 2015 Mbinu za IPM kwenye kilimo cha Nyanya Preview 139
31 Jan, 2015 Tabora Singida Midland Maize, Millet, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 112
31 Oct, 2014 Southeastern Plateau Cashew Livelihood Zone October 2014 Preview 114
31 Oct, 2014 Liwale-Nachingwea Cashew and Maize Livelihood Zone October 2014 Preview 111
31 Oct, 2014 Matumbi Upland Fruit and Sesame Livelihood Zone October 2014 Preview 109
31 Oct, 2014 Mtwara-Lindi Plateau Cashew & Sesame Livelihood Zone October 2014 Preview 112
31 Oct, 2014 Bagamayo Kibaha Midland Cashew Livelihood Zone October 2014 Preview 107
31 Oct, 2014 Babati Kwaraa Maize & Pigeon Pea Livelihood Zone October 2014 Preview 106