Nyaraka

Date Title Preview Stats
05 Oct, 2018 TAARIFA YA MWONGOZO WA UZALISHAJI MAZAO NCHINI 20.09.18 Preview 44
04 Oct, 2018 Muongozo wa matumizi na matunzo ya power tiller Preview 36
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA USIMAMIZI NA UTUMIAJI WA MASHINE NA ZANA Preview 36
04 Oct, 2018 Muongozo wa mtumiaji wa Trekta Preview 40
04 Oct, 2018 Muongozo wa mashine ya kisasa ya kukoboa mpunga Preview 34
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA MASHINE YA KUPANDIKIZA MICHE YA MPUNGA Preview 36
04 Oct, 2018 MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA MUONGOZO WA MATUMIZI YA MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA Preview 35
02 Oct, 2018 Mbolea ni nini? Preview 44
02 Oct, 2018 MBEGU NI NINI? Preview 28
02 Oct, 2018 SIFA NA CHANGAMOTO ZA MBOLEA ASILI Preview 37
02 Oct, 2018 KIBALI CHA KUSAFIRISHA AU KUAGIZA MAZAO NJE YA NCHI Preview 29
24 Jul, 2018 HOTUBA YA BAJETI 2018/19 Preview 53
24 Jul, 2018 TANGAZO LA APPLICATION FOR ADMISSION INTO DIPLOMA AND CERTIFICATE 2018-19 Preview 70
09 Jun, 2018 HOTUBA YA MHESHIMIWA WAZIRI WA KILIMO MHE. ENG. Dkt. CHARLES J. TIZEBA (MB) KWA RAIS WA JAMHURI YA M Preview 69
05 Jun, 2018 PROGRAMU YA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO AWAMU YA PILI (ASDP II) Novemba, 2017 “ Preview 79
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) “ Preview 80
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) Preview 81
04 Nov, 2017 PYRETHRUM RULES Preview 121
24 Aug, 2017 INDICATIVE FERTILIZER PRICES BY ZONE, REGION AND STOCK POINT BY MEANS OF TRANSPORT Preview 148
16 Aug, 2017 CSA Swahili Brief Preview 138
16 Aug, 2017 CSA English Brief Preview 138
11 Aug, 2017 Usindikaji wa Mafuta Mwali ya Nazi Preview 143
11 Aug, 2017 MWONGOZO UZALISHAJI MAZAO Preview 166
11 Aug, 2017 UANZISHAJI WA KITALU NA UBEBESHAJI WA MIEMBE Preview 150
11 Aug, 2017 MATUMIZI BORA YA MBOLEA YA MINJINGU KWENYE KILIMO CHA MBOGA Preview 149
11 Aug, 2017 Elimu ya lishe Preview 144
03 Aug, 2017 National strategy for youth involvement in agriculture 2016-2021 Preview 142
22 May, 2017 Utaratibu wa kuomba vibali vya kusafirisha chakula nje ya nchi Preview 184
21 May, 2017 Hotuba ya bajeti Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi 2017/2018 Preview 216
20 Mar, 2017 Tanzania National Food Security Bulletin_February-2017 Preview 221
17 Mar, 2017 Plant Breeders’  Rights Applications Form and Fees Preview 235
17 Mar, 2017 Plant Breeders’ Rights Act 2012 Preview 197
16 Mar, 2017 GN.49. The Fertilizer ( Bulk Procurement) Regulations,2017 Preview 206
09 Mar, 2017 Taarifa ya Mwelekeo wa Mvua za Masika, Machi – Mei 2017 Preview 181
12 Jan, 2017 Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017 Preview 262
31 Dec, 2016 Food Security Bulletin Volume 10 - 2016 Preview 186
08 Dec, 2016 Farm Machinery Catalogue Form Preview 201
10 Nov, 2016 Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania Preview 219
30 Jun, 2016 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17 Preview 201
01 May, 2016 Tanga-Pwani Coastal Belt Livelihood Zone April, 2016 Preview 174
30 Apr, 2016 Dodoma Lowland Cereals, Oilseeds & Grapes Livelihood Zone April, 2016 Preview 158
30 Apr, 2016 Morogoro Highland Maize & Vegetable Livelihood Zone April, 2016 Preview 162
30 Apr, 2016 Manyara-Singida Maize, Sorghum, Beans & Sunflower Livelihood Zone April, 2016 Preview 162
30 Apr, 2016 Mbulu-Karatu Midlands Maize, Beans & Livestock Livelihood Zone April, 2016 Preview 150
30 Apr, 2016 Babati-Mbulu Cattle, Maize, Beans & Onions Livelihood Zone April, 2016 Preview 166
30 Apr, 2016 West Simanjiro-Monduli Agro-Pastoral Livelihood Zone April, 2016 Preview 161
11 Mar, 2016 Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the “El -Niño” effects in Tanzania Preview 193
29 Feb, 2016 Kilombero-Mvomero Paddy, Maize & Sugarcane Livelihood Zone February, 2016 Preview 152
29 Feb, 2016 Chalinze-Ngerengere Maize, Sesame & Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 166
29 Feb, 2016 Western Usambara-Pare Highlands Livelihood Zone February, 2016 Preview 145
29 Feb, 2016 Tanga Maize and Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 140
29 Feb, 2016 Southern Maasai Agro-Pastoral Livelihood Zone February, 2016 Preview 150
31 Dec, 2015 Singida-Dodoma Bulrush Millet, Sorghum, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 163
31 Dec, 2015 Manyoni Maize, Green Gram, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 158
31 Dec, 2015 Iramba Midland Maize, Sorghum and Sunflower Livelihood Zone December 2015 Preview 152
31 Dec, 2015 Kiteto-Kongwa-Mpwapwa-Mvomero Maize, Sorghum and Pigeon Pea Livelihood Zone December 2015 Preview 164
25 Dec, 2015 Bahi-Kintinku Lowland Paddy, Sorghum, Maize & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 150
20 Nov, 2015 Tanzania Climate Smart Agriculture Program 2015 - 2025
Preview 177
16 Oct, 2015 Ukadiriaji Mazao Ya Chakula Kwa Ajili Ya Hifadhi Katika Ngazi Ya Kaya Preview 180
10 Sep, 2015 Taarifa kwa Umma Kuhusu Bei za Vyakula Mikoani Preview 170
30 Jun, 2015 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/16 Preview 181
19 Jun, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Mbegu za Mafuta Baada ya Kuvuna Preview 164
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Nafaka Baada ya Kuvuna Preview 173
29 May, 2015 Teknolojia za Hifadhi Usindikaji, na Matumizi ya Mazao ya Mikunde Baada ya Kuvuna Preview 161
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Matumizi ya Matunda na Mboga Baada ya Kuvuna Preview 170
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Hifadhi na Usindikaji wa Mazao ya Mizizi Baada ya Kuvuna Preview 165
31 Mar, 2015 Matombo-Mkuyuni Cassava, Fruit Tree & Sesame Livelihood Zone March 2015 Preview 149
31 Mar, 2015 Kilombero-Ulanga-Lusewa Paddy, Maize, and Cassava Livelihood Zone March 2015 Preview 152
28 Mar, 2015 Bagamoyo Maize & Sesame Midland Livelihood Zone March 2015 Preview 144
27 Mar, 2015 Tanga Maize and Orange Midlands Livelihood Zone March 2015 Preview 134