Nyaraka

Date Title Preview Stats
05 Oct, 2018 TAARIFA YA MWONGOZO WA UZALISHAJI MAZAO NCHINI 20.09.18 Preview 14
04 Oct, 2018 Muongozo wa matumizi na matunzo ya power tiller Preview 10
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA USIMAMIZI NA UTUMIAJI WA MASHINE NA ZANA Preview 9
04 Oct, 2018 Muongozo wa mtumiaji wa Trekta Preview 14
04 Oct, 2018 Muongozo wa mashine ya kisasa ya kukoboa mpunga Preview 10
04 Oct, 2018 MUONGOZO WA MASHINE YA KUPANDIKIZA MICHE YA MPUNGA Preview 11
04 Oct, 2018 MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA MUONGOZO WA MATUMIZI YA MASHINE YA KISASA YA KUVUNA MPUNGA Preview 10
02 Oct, 2018 Mbolea ni nini? Preview 15
02 Oct, 2018 MBEGU NI NINI? Preview 10
02 Oct, 2018 SIFA NA CHANGAMOTO ZA MBOLEA ASILI Preview 15
02 Oct, 2018 KIBALI CHA KUSAFIRISHA AU KUAGIZA MAZAO NJE YA NCHI Preview 13
24 Jul, 2018 HOTUBA YA BAJETI 2018/19 Preview 33
24 Jul, 2018 TANGAZO LA APPLICATION FOR ADMISSION INTO DIPLOMA AND CERTIFICATE 2018-19 Preview 49
09 Jun, 2018 HOTUBA YA MHESHIMIWA WAZIRI WA KILIMO MHE. ENG. Dkt. CHARLES J. TIZEBA (MB) KWA RAIS WA JAMHURI YA M Preview 45
05 Jun, 2018 PROGRAMU YA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO AWAMU YA PILI (ASDP II) Novemba, 2017 “ Preview 56
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) “ Preview 54
05 Jun, 2018 AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME PHASE II (ASDP II) Preview 55
04 Nov, 2017 PYRETHRUM RULES Preview 100
24 Aug, 2017 INDICATIVE FERTILIZER PRICES BY ZONE, REGION AND STOCK POINT BY MEANS OF TRANSPORT Preview 125
16 Aug, 2017 CSA Swahili Brief Preview 120
16 Aug, 2017 CSA English Brief Preview 119
11 Aug, 2017 Usindikaji wa Mafuta Mwali ya Nazi Preview 125
11 Aug, 2017 MWONGOZO UZALISHAJI MAZAO Preview 139
11 Aug, 2017 UANZISHAJI WA KITALU NA UBEBESHAJI WA MIEMBE Preview 125
11 Aug, 2017 MATUMIZI BORA YA MBOLEA YA MINJINGU KWENYE KILIMO CHA MBOGA Preview 127
11 Aug, 2017 Elimu ya lishe Preview 118
03 Aug, 2017 National strategy for youth involvement in agriculture 2016-2021 Preview 124
22 May, 2017 Utaratibu wa kuomba vibali vya kusafirisha chakula nje ya nchi Preview 163
21 May, 2017 Hotuba ya bajeti Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi 2017/2018 Preview 188
20 Mar, 2017 Tanzania National Food Security Bulletin_February-2017 Preview 194
17 Mar, 2017 Plant Breeders’  Rights Applications Form and Fees Preview 213
17 Mar, 2017 Plant Breeders’ Rights Act 2012 Preview 174
16 Mar, 2017 GN.49. The Fertilizer ( Bulk Procurement) Regulations,2017 Preview 184
09 Mar, 2017 Taarifa ya Mwelekeo wa Mvua za Masika, Machi – Mei 2017 Preview 160
12 Jan, 2017 Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017 Preview 236
31 Dec, 2016 Food Security Bulletin Volume 10 - 2016 Preview 166
08 Dec, 2016 Farm Machinery Catalogue Form Preview 182
10 Nov, 2016 Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania Preview 193
30 Jun, 2016 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17 Preview 177
01 May, 2016 Tanga-Pwani Coastal Belt Livelihood Zone April, 2016 Preview 152
30 Apr, 2016 Dodoma Lowland Cereals, Oilseeds & Grapes Livelihood Zone April, 2016 Preview 136
30 Apr, 2016 Morogoro Highland Maize & Vegetable Livelihood Zone April, 2016 Preview 144
30 Apr, 2016 Manyara-Singida Maize, Sorghum, Beans & Sunflower Livelihood Zone April, 2016 Preview 146
30 Apr, 2016 Mbulu-Karatu Midlands Maize, Beans & Livestock Livelihood Zone April, 2016 Preview 134
30 Apr, 2016 Babati-Mbulu Cattle, Maize, Beans & Onions Livelihood Zone April, 2016 Preview 147
30 Apr, 2016 West Simanjiro-Monduli Agro-Pastoral Livelihood Zone April, 2016 Preview 144
11 Mar, 2016 Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the “El -Niño” effects in Tanzania Preview 171
29 Feb, 2016 Kilombero-Mvomero Paddy, Maize & Sugarcane Livelihood Zone February, 2016 Preview 133
29 Feb, 2016 Chalinze-Ngerengere Maize, Sesame & Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 145
29 Feb, 2016 Western Usambara-Pare Highlands Livelihood Zone February, 2016 Preview 127
29 Feb, 2016 Tanga Maize and Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 126
29 Feb, 2016 Southern Maasai Agro-Pastoral Livelihood Zone February, 2016 Preview 131
31 Dec, 2015 Singida-Dodoma Bulrush Millet, Sorghum, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 147
31 Dec, 2015 Manyoni Maize, Green Gram, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 138
31 Dec, 2015 Iramba Midland Maize, Sorghum and Sunflower Livelihood Zone December 2015 Preview 134
31 Dec, 2015 Kiteto-Kongwa-Mpwapwa-Mvomero Maize, Sorghum and Pigeon Pea Livelihood Zone December 2015 Preview 145
25 Dec, 2015 Bahi-Kintinku Lowland Paddy, Sorghum, Maize & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 128
20 Nov, 2015 Tanzania Climate Smart Agriculture Program 2015 - 2025
Preview 159
16 Oct, 2015 Ukadiriaji Mazao Ya Chakula Kwa Ajili Ya Hifadhi Katika Ngazi Ya Kaya Preview 155
10 Sep, 2015 Taarifa kwa Umma Kuhusu Bei za Vyakula Mikoani Preview 153
30 Jun, 2015 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/16 Preview 163
19 Jun, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Mbegu za Mafuta Baada ya Kuvuna Preview 146
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Nafaka Baada ya Kuvuna Preview 153
29 May, 2015 Teknolojia za Hifadhi Usindikaji, na Matumizi ya Mazao ya Mikunde Baada ya Kuvuna Preview 142
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Matumizi ya Matunda na Mboga Baada ya Kuvuna Preview 152
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Hifadhi na Usindikaji wa Mazao ya Mizizi Baada ya Kuvuna Preview 149
31 Mar, 2015 Matombo-Mkuyuni Cassava, Fruit Tree & Sesame Livelihood Zone March 2015 Preview 135
31 Mar, 2015 Kilombero-Ulanga-Lusewa Paddy, Maize, and Cassava Livelihood Zone March 2015 Preview 138
28 Mar, 2015 Bagamoyo Maize & Sesame Midland Livelihood Zone March 2015 Preview 127
27 Mar, 2015 Tanga Maize and Orange Midlands Livelihood Zone March 2015 Preview 120