Nyaraka

Date Title Preview Stats
04 Nov, 2017 PYRETHRUM RULES Preview 40
24 Aug, 2017 INDICATIVE FERTILIZER PRICES BY ZONE, REGION AND STOCK POINT BY MEANS OF TRANSPORT Preview 63
16 Aug, 2017 CSA Swahili Brief Preview 63
16 Aug, 2017 CSA English Brief Preview 65
11 Aug, 2017 Usindikaji wa Mafuta Mwali ya Nazi Preview 66
11 Aug, 2017 MWONGOZO UZALISHAJI MAZAO Preview 74
11 Aug, 2017 UANZISHAJI WA KITALU NA UBEBESHAJI WA MIEMBE Preview 67
11 Aug, 2017 MATUMIZI BORA YA MBOLEA YA MINJINGU KWENYE KILIMO CHA MBOGA Preview 66
11 Aug, 2017 Elimu ya lishe Preview 64
03 Aug, 2017 National strategy for youth involvement in agriculture 2016-2021 Preview 72
22 May, 2017 Utaratibu wa kuomba vibali vya kusafirisha chakula nje ya nchi Preview 111
21 May, 2017 Hotuba ya bajeti Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi 2017/2018 Preview 122
20 Mar, 2017 Tanzania National Food Security Bulletin_February-2017 Preview 138
17 Mar, 2017 Plant Breeders’  Rights Applications Form and Fees Preview 137
17 Mar, 2017 Plant Breeders’ Rights Act 2012 Preview 116
16 Mar, 2017 GN.49. The Fertilizer ( Bulk Procurement) Regulations,2017 Preview 126
09 Mar, 2017 Taarifa ya Mwelekeo wa Mvua za Masika, Machi – Mei 2017 Preview 111
12 Jan, 2017 Hali ya Chakula nchini kuelekea mwaka 2017 Preview 164
31 Dec, 2016 Food Security Bulletin Volume 10 - 2016 Preview 112
08 Dec, 2016 Farm Machinery Catalogue Form Preview 121
10 Nov, 2016 Important and Use of Biological Control Agents in Tanzania Preview 132
30 Jun, 2016 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17 Preview 126
01 May, 2016 Tanga-Pwani Coastal Belt Livelihood Zone April, 2016 Preview 102
30 Apr, 2016 Dodoma Lowland Cereals, Oilseeds & Grapes Livelihood Zone April, 2016 Preview 93
30 Apr, 2016 Morogoro Highland Maize & Vegetable Livelihood Zone April, 2016 Preview 101
30 Apr, 2016 Manyara-Singida Maize, Sorghum, Beans & Sunflower Livelihood Zone April, 2016 Preview 103
30 Apr, 2016 Mbulu-Karatu Midlands Maize, Beans & Livestock Livelihood Zone April, 2016 Preview 90
30 Apr, 2016 Babati-Mbulu Cattle, Maize, Beans & Onions Livelihood Zone April, 2016 Preview 99
30 Apr, 2016 West Simanjiro-Monduli Agro-Pastoral Livelihood Zone April, 2016 Preview 101
11 Mar, 2016 Rapid Agriculture Needs Assessment in response to the “El -Niño” effects in Tanzania Preview 119
29 Feb, 2016 Kilombero-Mvomero Paddy, Maize & Sugarcane Livelihood Zone February, 2016 Preview 90
29 Feb, 2016 Chalinze-Ngerengere Maize, Sesame & Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 102
29 Feb, 2016 Western Usambara-Pare Highlands Livelihood Zone February, 2016 Preview 89
29 Feb, 2016 Tanga Maize and Cattle Livelihood Zone February, 2016 Preview 90
29 Feb, 2016 Southern Maasai Agro-Pastoral Livelihood Zone February, 2016 Preview 93
31 Dec, 2015 Singida-Dodoma Bulrush Millet, Sorghum, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 102
31 Dec, 2015 Manyoni Maize, Green Gram, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 86
31 Dec, 2015 Iramba Midland Maize, Sorghum and Sunflower Livelihood Zone December 2015 Preview 90
31 Dec, 2015 Kiteto-Kongwa-Mpwapwa-Mvomero Maize, Sorghum and Pigeon Pea Livelihood Zone December 2015 Preview 99
25 Dec, 2015 Bahi-Kintinku Lowland Paddy, Sorghum, Maize & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 86
20 Nov, 2015 Tanzania Climate Smart Agriculture Program 2015 - 2025 Preview 111
16 Oct, 2015 Ukadiriaji Mazao Ya Chakula Kwa Ajili Ya Hifadhi Katika Ngazi Ya Kaya Preview 105
10 Sep, 2015 Taarifa kwa Umma Kuhusu Bei za Vyakula Mikoani Preview 108
30 Jun, 2015 Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/16 Preview 113
19 Jun, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Mbegu za Mafuta Baada ya Kuvuna Preview 100
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Hifadhi ya Mazao ya Nafaka Baada ya Kuvuna Preview 111
29 May, 2015 Teknolojia za Hifadhi Usindikaji, na Matumizi ya Mazao ya Mikunde Baada ya Kuvuna Preview 97
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Usindikaji na Matumizi ya Matunda na Mboga Baada ya Kuvuna Preview 108
29 May, 2015 Teknolojia za Utayarishaji, Hifadhi na Usindikaji wa Mazao ya Mizizi Baada ya Kuvuna Preview 102
31 Mar, 2015 Matombo-Mkuyuni Cassava, Fruit Tree & Sesame Livelihood Zone March 2015 Preview 91
31 Mar, 2015 Kilombero-Ulanga-Lusewa Paddy, Maize, and Cassava Livelihood Zone March 2015 Preview 91
28 Mar, 2015 Bagamoyo Maize & Sesame Midland Livelihood Zone March 2015 Preview 85
27 Mar, 2015 Tanga Maize and Orange Midlands Livelihood Zone March 2015 Preview 86
05 Feb, 2015 List of Agricultural Training Institutes 2015 - 2016 Preview 130
05 Feb, 2015 Application Form for Admission 2015 - 2016 Preview 140
05 Feb, 2015 Application for Admission into Diploma and Certificate 2015 - 2016 Preview 158
31 Jan, 2015 Mbinu za IPM kwenye kilimo cha Kabichi Preview 116
31 Jan, 2015 Mbinu za IPM kwenye kilimo cha Kahawa Preview 122
31 Jan, 2015 Mbinu za IPM kwenye kilimo cha Nyanya Preview 114
31 Jan, 2015 Tabora Singida Midland Maize, Millet, Sunflower & Livestock Livelihood Zone December 2015 Preview 85
31 Oct, 2014 Southeastern Plateau Cashew Livelihood Zone October 2014 Preview 90
31 Oct, 2014 Liwale-Nachingwea Cashew and Maize Livelihood Zone October 2014 Preview 88
31 Oct, 2014 Matumbi Upland Fruit and Sesame Livelihood Zone October 2014 Preview 85
31 Oct, 2014 Mtwara-Lindi Plateau Cashew & Sesame Livelihood Zone October 2014 Preview 88
31 Oct, 2014 Bagamayo Kibaha Midland Cashew Livelihood Zone October 2014 Preview 84
31 Oct, 2014 Babati Kwaraa Maize & Pigeon Pea Livelihood Zone October 2014 Preview 82
31 Oct, 2014 Northern Maasai Pastoral Livelihood Zone October 2014 Preview 89
31 Oct, 2014 Kilimanjaro Meru Highland Coffee Zone October 2014 Preview 85
02 Oct, 2014 Tanzania Agriculture Climate Resilience Plan, 2014–2019 Preview 104
30 Sep, 2014 Kilosa-Mvomero Maize and Paddy Lowlands Livelihood Zone September 2014 Preview 90