Skip to main content
Habari na Matukio

Naibu Waziri Aipongeza ASA

Waziri wa kilimo Chakula na Ushirika   Christopher Kajolo Chiza (Mb) amezipongeza juhudi zinazofanywa na  ASA katika juhudi za serikali za kuongeza uhakika wa  upatikanaji wa mbegu bora hapa nchini,, kwa lengo la kupunguza utegemezi kutoka nchi zingine. Aliagiza kuza kuwa kuwepo na juhudi za makusudi za kuwashirikisha wakulima wadogo kuzalisha mbegu za kuazimiwa (QDS)

Naibu Waziri vile vile aliwagiza Wahandisi wa Umwagiliaji kufanya uchunguzi (survey) katika mashamba ya Msimba kuhusiana na  ujenzi wa miundombinu ikiwa ni pamoja utokaji wa maji (drainage) kwa lengo la kumwagilia mashamba ya mbegu ili kupunguza utegemezi wa mvua.

Naibu Waziri alimwagiza mchimbaji wa visima kufanya majaribio ya matumizi ya Pampu kutoa maji visimani (pump test) ili kazi zingine zinazohusiana na umwagiliaji zianze mara moja.