TAARIFA YA WIKI YA MWENENDO WA BEI ZA MAZAO YA CHAKULA 3 – 7 Mei, 2021

Wastani wa bei kitaifa zimepungua kwa viwango tofauti tofauti. Bei za mchele, maharage, mahindi, mtama na viazi mviringo zimepungua kwa asilimia 2, 2, 4, 4 na 6 mtawalia.  Mboga na Matunda (Horticulture):…

Read more

WEEKLY MARKET BULLETIN 3 – 7 May, 2021

On weekly basis, the National average wholesale prices for rice, dry beans, maize, sorghum and round potatoes decreased by 2, 2, 4, 4 and 6 percent respectively. Horticulture: National average retail prices…

Read more

TAARIFA YA WIKI YA MWENENDO WA BEI ZA MAZAO YA CHAKULA 01-05 Machi, 2021

Wastani wa bei za mahindi, maharage, mtama na viazi mviringo kitaifa zimeshuka kwa asilimia 2, 3, 1 na 3 mtawalia. Bei ya mchele haijabadilika.  Mboga na Matunda (Horticulture): Bei katika masoko…

Read more