Taarifa ya Tathmini ya Kina ya Hali ya Usalama wa Chakula na Lishe Nchini

ilizingatia mihimili minne ya usalama wa chakula ambayo ni  Upatikanaji (Food availability), Ufikiwaji wa Chakula (Food accessibility), Utumiaji na Ulaji wa Vyakula (Food Utilization) na Uendelevu…

Read more

TRAINING GUIDE FOR CLIMATE SMART AGRICULTURE PRACTICES AND TECHNOLOGY PRACTITIONERS

TRAINING GUIDE FOR CLIMATE SMART AGRICULTURE PRACTICES AND TECHNOLOGY PRACTITIONERS

Read more

CLIMATE-SMART AGRICULTURE : TRAINING OF TRAINERS MANUAL

CLIMATE-SMART AGRICULTURE : TRAINING OF TRAINERS MANUAL

Read more

CLIMATE SMART AGRICULTURE GUIDELINE

The Agriculture Climate Resilience Plan (2014-2019) identifies and responds to the most urgent impacts posed by climate variability and climate change to the crop subsector. The recently developed National…

Read more

MBINU NA TEKNOLOJIA MBALIMBALI ZA KILIMO, MIFUGO NA UVUVI KATIKA KUHIMILI MABADILIKO YA TABIANCHI

MBINU NA TEKNOLOJIA MBALIMBALI ZA KILIMO, MIFUGO NA UVUVI KATIKA KUHIMILI MABADILIKO YA TABIANCHI

Read more

AGRICULTURE CLIMATE RESILLIENCE PLAN, 2014 - 2019

AGRICULTURE CLIMATE RESILLIENCE PLAN, 2014 - 2019

Read more

AGRICULTURAL SECTOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSEMENT GUIDELINES

AGRICULTURAL SECTOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSEMENT GUIDELINES

Read more

FIVE YEAR ENVIRONMENTAL ACTION PLAN 2012 - 2017

FIVE YEAR ENVIRONMENTAL  ACTION PLAN 2012 - 2017

Read more

BEI ELEKEZI ZA WAKULIMA KWA MBOLEA AINA YA DAP

Bei elekezi za jumla zimezingatia gharama za usafirishaji wa mbolea kwa njia ya Reli au Barabara. Bei hizi zitaanza kutumika Septemba 01, 2019 na zinaweza kubadilika kulingana na gharama halisi za uagizaji…

Read more

Postharvest Management Strategy Implementation Plan

The National Agriculture Policy (2013) acknowledges that, among the key challenges in the agriculture sector, is the high pre- and postharvest losses, which makes up to 30-40 percent of the total annual…

Read more