Hotuba ya bajeti Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi 2017/2018

Hotuba ya waziri wa Kilimo Mifugo na Uvuvi mheshimiwa, Eng. dkt. Charles John Tizeba (Mb.) kuhusu makadirio ya bajeti ya mwaka 2017/2018.

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba Madelu (MB.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya  Kilimo Mifugo na Uvuvi  Kwa Mwaka 2016/2017

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/16

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa Stephen Masato Wasira (MB), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2015/2016

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2014/15

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, MHESHIMIWA MHANDISI CHRISTOPHER KAJORO CHIZA (MB) , Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2014/2015

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2013/14

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, MHESHIMIWA MHANDISI CHRISTOPHER KAJORO CHIZA (MB) , Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2013/2014 

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2012/13

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, MHESHIMIWA MHANDISI CHRISTOPHER KAJORO CHIZA (MB) , Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2012/2013

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2011/12

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa PROFESA JUMANNE ABDALLAH MAGHEMBE (MB.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2011/2012

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2010/11

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa Stephen Masato Wasira (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2010/2011

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2009/10

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa Stephen Masato Wasira (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2009/2010

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2008/09

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika Mheshimiwa Stephen Wasira (Mb.) Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2008/2009

Read more