Resources » Publications

Kitini Cha Wakulima Cha Ukarabati Shirikishi Wa Miundombinu Ya Umwagiliaji

Kitini Cha Wakulima Cha Ukarabati Shirikishi Wa Miundombinu Ya Umwagiliaji Kwa Ajili Ya Ushirikiano Wa Kiufundi Kwa Ajili ya Uendelezaji Wa Skimu Za Umwagiliaji Chini Ya Mpango Wa Wilaya Wa Kuendeleza Kilimo. (DADPs) 

Download File/s: