TAARIFA YA WIKI YA MWENENDO WA BEI ZA MAZAO YA CHAKULA

Wastani wa bei za mahindi, mchele, maharage na mtama kitaifa hazijabadilika wakati bei ya viazi mviringo imepungua kwa asilimia

Download File/s: