Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2008/09

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika Mheshimiwa Stephen Wasira (Mb.) Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2008/2009

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2007/08

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika Mheshimiwa Stephen Wasira (Mb.) Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2007/2008

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2006/07

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika Mheshimiwa Joseph Mungai (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2006/2007

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo na Chakula kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2005/2006

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Chakula, Mheshimiwa Charles N. Keenja (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Kwa Mwaka Wa 2005/2006.

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo na Chakula kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2004/2005

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Chakula, Mheshimiwa Charles N. Keenja (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo Na Chakula Kwa Mwaka Wa 2004/2005

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2003/04

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Chakula Mhe. Charles Keenja (Mb), Wakati Akiwasilisha Bungeni Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Kwa Mwaka 2003/04 

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2002/03

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Chakula Mhe. Charles Keenja (Mb), Wakati Akiwasilisha Bungeni Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Kwa Mwaka 2002/03

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2001/02

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Chakula Mhe. Charles N. Keenja (Mb), Wakati Akiwasilisha Bungeni Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Kwa Mwaka 2001/02

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2000/01

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Ushirika Mhe. William Kusila (Mb), Wakati Akiwasilisha Bungeni Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Kwa Mwaka 2000/01

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 1998/99

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Ushirika Mhe. Paul P. Kimiti (Mb), Wakati Akiwasilisha Bungeni Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Kwa Mwaka 1998/99

Soma zaidi