Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 1995/96

Hotuba ya Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Frederick T. Sumaye (Mb.), Wakati Akiwasilisha Makadirio ya Wizara ya Kilimo Mwaka 1995/96

Soma zaidi