Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 1997/98

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Ushirika Mhe. Paul P. Kimiti (Mb), Wakati Akiwasilisha Bungeni Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Kwa Mwaka 1997/98 

Soma zaidi

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 1995/96

Hotuba ya Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Frederick T. Sumaye (Mb.), Wakati Akiwasilisha Makadirio ya Wizara ya Kilimo Mwaka 1995/96

Soma zaidi