Skip to main content
Hotuba / Bajeti

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2010/11

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa Stephen Masato Wasira (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2010/2011

Pakua Faili: