Skip to main content
Hotuba / Bajeti
Swahili

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2001/02

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Chakula Mhe. Charles N. Keenja (Mb), Wakati Akiwasilisha Bungeni Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Kwa Mwaka 2001/02

Pakua Faili: