Skip to main content
Hotuba / Bajeti
Swahili

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2006/07

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika Mheshimiwa Joseph Mungai (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2006/2007

Pakua Faili: