Skip to main content
Hotuba / Bajeti
Swahili

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2011/12

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa PROFESA JUMANNE ABDALLAH MAGHEMBE (MB.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2011/2012

Pakua Faili: