Skip to main content
Hotuba / Bajeti
Swahili

Bajeti ya Wizara ya Kilimo na Chakula kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2005/2006

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Na Chakula, Mheshimiwa Charles N. Keenja (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Kwa Mwaka Wa 2005/2006.

Pakua Faili: