Skip to main content
Mifumi ya Tehama

Mobile Kilimo

Mobile Kilimo (M-Kilimo) ni teknolojia ya kutumia simu ambayo imelenga kuwasaidia wakulima, wafugaji na wavuvi kuyafikia masoko ya mazao yao kwa njia ya simu zao za mkononi. Hii itawafanya waweze kuyafikia masoko hasa hasa wanunuzi wa bidhaa na mazao yao ya kilimo pasipo kupitia adha ya kuyasafirisha mazao hayo kwenda masokoni.

http://exts.kilimo.go.tz