Budget Speeches Change View → Listing

Hotuba ya Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi Mh, Eng. Dkt Charles John Tizeba (Mb)

Hotuba ya waziri wa Kilimo Mifugo na Uvuvi mheshimiwa, Eng. dkt. Charles John Tizeba (Mb.) kuhusu makadirio ya bajeti ya mwaka 2017/2018.

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/17

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba Madelu (MB.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya  Kilimo Mifugo na Uvuvi  Kwa Mwaka 2016/2017

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/16

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa Stephen Masato Wasira (MB), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2015/2016

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2014/15

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, MHESHIMIWA MHANDISI CHRISTOPHER KAJORO CHIZA (MB) , Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2014/2015

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2013/14

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, MHESHIMIWA MHANDISI CHRISTOPHER KAJORO CHIZA (MB) , Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2013/2014 

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2012/13

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, MHESHIMIWA MHANDISI CHRISTOPHER KAJORO CHIZA (MB) , Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2012/2013

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2011/12

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa PROFESA JUMANNE ABDALLAH MAGHEMBE (MB.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2011/2012

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2010/11

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa Stephen Masato Wasira (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2010/2011

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2009/10

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika, Mheshimiwa Stephen Masato Wasira (Mb.), Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo, Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2009/2010

Read more

Bajeti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika kwa Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2008/09

Hotuba Ya Waziri Wa Kilimo Chakula Na Ushirika Mheshimiwa Stephen Wasira (Mb.) Kuhusu Makadirio Ya Matumizi Ya Fedha Ya Wizara Ya Kilimo Chakula Na Ushirika Kwa Mwaka 2008/2009

Read more